Mot mål och visioner

JLM Human utveckling ger konsultativ stöd där enskilda och grupper lära sig att hitta vägen mot mål och visioner som vi skapar gemensamt individuellt eller i grupp

JLM Human utveckling ger konsultativ stöd där enskilda och grupper lära sig att hitta vägen mot mål och visioner som vi skapar gemensamt individuellt eller i grupp

 

Om JLM

Sedan 15 år tillbaka har vi sysslat med mentorskap, grupprocesser, konflikthantering och hjälpt lag att utvecklas mot gemensamma mål och visioner. I huvudsaken arbetar vi med konsultativt stöd och fokuserar på konflikter i skarpt läge.


Vi erbjuda konsultation inom analys, oponionsarbete, krismanagement samt media hantering inom stora och små processer. Bland våra uppdragsgivare finns bland annat fackförbund, kommunala verksamheter, stadsförvaltningar och affärsdrivande företag.

Metodik

Vi har en mångsidig erfarenhet och har utvecklat en metod som fungerar. Här visar vi hur vi jobbar och vad du kan förvänta dig med vår konsultation.


Grupprocesser

Med våra grupprocesser analysera vi hur individerna beter sig i en grupp för att sedan gemensamt lösa ett problem, fatta ett beslut eller hitta en lösning som involverar interaktion emellan gruppens medlemmar.

Konflikthantering

Interpersonella konflikter innebär konflikter emellan två eller flera människor. Detta har vi stor erfarenhet utav. Vi försöker lösa konflikter emellan människor och i kontakt med andra instanser, så som organisationer, politik och medier.Metodik

Hur arbeta vi

Vårt arbetet med grupperna sker i processform. Processen bygger på en dialog mellan deltagarna och utgår från individens erfarenheter. Arbetet skall bilda en väg mot gemensamma mål och arbetas fram i en anda av positivt tänkande där varje deltagare känner tillfredställelse över det gemensamma resultatet.

Hur når vi målet

Genom att skapa grupptillhörighet bygga upp tillit och klimat som tillåter alla att höras och synas. Tydliggöra brister och fördelar. Fokus på framgångsfaktorer som alla kan ställa sig solidariska med och att processa fram beslut som kan ske gemensamt och i konsensus.

Dokumentation

Hela processen dokumenteras löpande och i de flesta fall skrivs och visas den löpande via videoprojektor. En dokumentation som sker löpande har stora fördelar i en förankrings process alla känner igen och alla kan löpande kontrollera riktigheten. En dokumentation som sker löpande tydliggör givetvis målen och vägen dit.

Uppföljning och utvärdering

Vi anser att efter en tid återkoppla och ha uppföljning är något som många gånger är oerhört värdefullt. Detta underlättas givetvis av den upprättade dokumentationen. I de fall våra uppdragsgivare önskar, ingår det i helheten av vårt uppdrag.

Hur tillvaratar vi individen

I grupprocessen tillåts varje deltagares tankar, världsbild, mål och visioner komma fram. Utifrån deltagarnas individuella mål och visioner skapas gemensamma mål. En inventering av hur och med vilka medel som finns eller behövs för att nå de gemensamma målen görs där varje deltagares individuella egenskaper och kompetenser tas tillvara.

Priser

Priser offereras efter förfrågan beroende på vårt uppdrag, om det hanteras en grupp eller individ, var och hur.Grupprocesser

GrupputvecklingDeltagarna tränas i praktiskt lagarbete för att förstå och utveckla samspelet individ och grupp.


Genom upplevelsebaserad inlärning arbetar vi med begrepp som målsättning, planering, kommunikation, engagemang, ansvar, motivation, tillit, feedback och personlig utveckling.


Praktiska övningar kopplas till processinriktade diskussioner, egenskaper och insikter tydliggörs vilket är avgörande för ett lyckat lagarbete och ledarskap.Vad menar vi med upplevelsebaserad inlärning?

 1. Konkret upplevelse
 2. Processgenomgång
 3. Generalisering
 4. Nytt beteende
 5. Ny konkret upplevelse
Processen upprepas likt en spiral.

TeamträningTeamträning är ett bra verktyg för att skapa en gemensam plattform för nybildade arbetslag. Genom samarbetsövningar lär vi känna varandra och får förståelse för att våra olikheter är en styrka i gruppen.


Övningarna är enkla och lekfulla och belyser gruppens inbördes kommunikation, delaktighet, förståelse, ansvar, tillit och kreativitet.


Efter övningarna förankras upplevelserna i teorier kring gruppers utveckling och kopplas till den dagliga verksamheten.
Konflikthantering

Inom konflikthantering jobbar vi med väldigt många olika områden och kan anpassa vårt arbete efter behov och efterfrågan. Vi har gedigen erfarenhet inom de tre områden: individuell, team och organisation.

Klicka på ditt område och ser vad vi kan erbjuda dig

Individuell

 • Ledarutveckling

 • Individuell utveckling

 • Motivation

 • Coaching

Team

 • Grupputveckling

 • Teambuilding

 • Teamträning

 • Team utveckling

 • Effektiva arbetslag

Organisation

 • Organisationsutveckling

 • Personalutveckling

 • GrupprocesserBakom JLM

JLM Human utveckling ägs
och drivs av Terje Gunnarson.

Terje har en lång och gedigen bakgrund som företagsledare inom IT branchen, samt kontinuerligt arbetat med medlemsorganisationer. Han har stor erfarenhet med opinionsbildning, projektarbete och hantering av medier och kommunikation.


Våra uppdragsgivare


 • Affärsdrivande företag
 • Folkrörelsen
 • Fackförbund
 • Kommunala skolor
 • Landstinget Stockholm
 • Stadsdelsförvaltning i Stockholms Stad


Kontakt

Har du hittad det du söker? Det finns olika möjligeter att kontakta JLM Human utveckling. Här nedre kan du fylla i formuläret och därmed skicka ett direkt majl till oss. Annars finns det den vanliga postadressen, eller når oss via de nya kanaler som via facebook, twitter eller LinkedIn.

Terje Gunnarson


Box 419
12404 Bandhagen
telefon: 0704 - 79 57 47
terje.gunnarson@jlmhumanutveckling.seVi ser fram emot att höra ifrån dig